* Provozovna v Pardubicích - servis IT a pokladních systémů je otevřen v režimu naší běžné otevírací doby. *

Pozor, paušální daň nezbavuje povinnosti EET !

Ministr Babiš udělal už v tak nepřehledných podmínkách Elekronické evidence tržeb ještě větší zmatek. Telefonují nám hostinští, že počkají, jak "to dopadne s tou možností paušální daně" a EET pokladnu si zatím pořizovat nebudou. My jim musíme vysvětlovat, že na EET povinnosti pro ně už to nemůže nic změnit:

Paušální daň není totéž, co danění paušálem. Na paušální daň není nárok - povoluje ji FÚ po důkladném prostudování učetnictví poplatníka na jeho žádost a pokud dojde k názoru, že jeho tržby opravdu nemohou ani příští rok přesáhnout 250 tis. obratu, stanoví mu paušální daň a poplatník nemusí evidovat. Tato možnost ale nemá odkladný účinek na povinnost evidovat v EET !

Paušální daň