* Provozovna v Pardubicích - servis IT a pokladních systémů je otevřen v režimu naší běžné otevírací doby. *

Co je eRecept

eRecept je recept vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER). Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a pokud je eRecept v CÚER nalezen, vydá předepsaný léčivý přípravek pacientovi. Informace o výdeji léčivého přípravku se zapíše do CÚER.

K datu 1. ledna 2018 vzniká povinnost předepisovat recepty pouze elektronicky. Tato povinnost se týká všech předepisujících lékařů, tedy i minoritních skupin (laboratorní lékaři, hygienici, epidemiologové, nepracující důchodci, lékařky na mateřské dovolené…).
Z povinnosti elektronické preskripce nejsou vyjmuta žádná zdravotnická zařízení, ani pokud jde o jejich specializovanou činnost nebo velikost. Povinnost se týká i přímo řízených zdravotnických zařízení resortu Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra i Ministerstva spravedlnosti.

Povinnost elektronické preskripce (eReceptu) je dlouhodobě známa. Původně byla zamýšlena jako povinná k datu 1. ledna 2015. Změnou zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech byl termín povinné elektronické preskripce posunut k datu 1. ledna 2018.

V souladu s § 81 tohoto zákona Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zřizuje a provozuje datové úložiště pro sběr a zpracování elektronicky předepisovaných léčivých přípravků - Centrální úložiště elektronických receptů (CÚER). Dále SÚKL provozuje dle § 81a Registr léčivých přípravků s omezením (RLPO). Aby byla dodržena tato legislativní ustanovení, SÚKL v současné době vyvíjí nový informační systém eRecept. Tento nový systém, který nahradí současně používaný náhradní systém pro elektronickou preskripci, musí splňovat bezpečnostní i technologická kritéria (např. soulad s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti, soulad s požadavky na informační systémy veřejné správy), která budou odpovídat vysoké zátěži, dostupnosti a požadavkům na bezpečnost od 1. ledna 2018, od kdy je aktuálně stanovena povinnost používat elektronické recepty pro všechny lékaře i lékárníky.

Jak e-recept funguje?
Lékař pomocí centrální evidence e-receptů přiřadí unikátní kód z čísel a písmen. V kódu jsou obsaženy veškeré informace, které recept obsahuje.
Kód může putovat k pacientovi např. pomocí e-mailu, SMS, poštou atd.
Lékárna kód získaný od pacienta načte přes centrální uložiště e-receptů a léky vydá.

Výhody:
Stálí pacienti, kteří potřebují pouze napsat recept nebudou muset čekat u lékaře.
Lékař bude mít i zpětnou vazbu, zda pacient léky vyzvedne a tím dodrží léčebný režim.
Zamezení zneužívání receptů.
Elektronický recept má stejnou platnost jako recept papírový a nikdo bez příslušného oprávnění nemá možnost do záznamů nahlížet, natož je měnit. Pokud člověk na kód jednou lék vybere, kód se stane neplatným.

Aktuální informace o eReceptu SÚKL průběžně zveřejňuje na svých webových stránkách na www.sukl.cz