* Provozovna v Pardubicích - servis IT a pokladních systémů je otevřen v režimu naší běžné otevírací doby. *

3. a 4. vlna EET bude spuštěna 1. května 2020!

Elektronická evidence tržeb (EET) se rozšíří 1. dubna, nebo 1. května 2020 (dle data, kdy novela vyjde ve Sbírce zákonů ČR) na zbývající obory, které jí dosud nepodléhaly. Spadat pod ni budou nově stánkaři, řemeslníci, advokáti, účetní, lékaři nebo taxikáři atd. Zjednodušeně se dá konstatovat, že se EET bude týkat všech podnikatelů, kteří přijímají hotovost.

Co je třeba udělat, pokud se vás nově bude týkat EET?
Podnikatelé, kterých se EET nově dotkne, musí podniknout několik kroků, aby mohli začít evidovat a plnit svoji povinnost. Ty jsou stejné, jako měli podnikatelé v prvních dvou vlnách. Nejprve musí požádat o autentizační údaje, které slouží k přístupu na společné technické zařízení správce daně umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.
Žádost můžete podat pouze:
- prostřednictvím společného technického zařízení správce daně datovou zprávou s vaší ověřenou identitou způsobem, kterým se lze přihlásit do vaší datové schránky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, nebo
- ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně.

Na základě autentizačních údajů umožní správce daně prostřednictvím společného technického zařízení podnikateli získat 1 nebo více certifikátů pro evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových zpráv. Ještě před získáním certifikátu musí podnikatel správci daně oznámit údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby. Údaji o provozovnách se rozumí také údaje o internetových stránkách, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.
Zároveň je samozřejmě nutné si pořídit pokladní zařízení, které bude vybaveno tak, aby odeslalo prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované tržbě serveru finanční správy a vystavilo účtenku zákazníkovi. V případě pokladen Kasa FIK Vám můžeme všechny náležitosti ke správné funkčnosti nastavit na naší prodejně v Pardubicích.

Novela přináší změny i některým podnikatelům, kteří již tržby evidují. Pro právnické a zahraniční fyzické osoby se vrátí povinnost uvádět na účtence DIČ, které nebude nutné tisknout jen v případě, kdy toto daňové identifikační číslo obsahuje rodné číslo poplatníka. Tato povinnost navíc začne platit ještě v letošním roce, nejspíše od listopadu.
Pod EET se zařadí i některé druhy plateb, které z ní vyňalo rozhodnutí Ústavního soudu. EET se bude opět vztahovat na platby pomocí elektronických peněženek, čipových karet, kupónů, voucherů a jiných obdobných instrumentů, v rámci kterých dochází nejdříve k jejich „nabití“ a následně k čerpání kreditu, který byl takto nabit. Kdo tyto platby přijímá, bude je muset nově evidovat.
Novela počítá i s osvobozením sociálních služeb a tržeb z prodeje sladkovodních ryb v období od 18. 12. do 24. 12. z evidence tržeb. Výjimku z EET získají i zrakově postižení podnikatelé, tržby z předplacených telefonních karet, z obchodní letecké dopravy a tržby z hazardní hry